Razmena podataka BVI

RAZMENA PODATAKA

Potpisana je razmena podataka BDO i Vlade VB

Dana 12.04.2016. Vlada Britanskih Devičanskih Ostrva ( BDO) i Vlada Velike Britanije potpisale su Razmenu podataka o krajnjim vlasnicima i tehničkom protokolu koji je stupio na snagu u junu 2017. Razmena informacija omogućava razmenu informacija o krajnjim vlasnicima između nadležnih institucija Vlada BDO i Velike Britanije. U skladu sa ugovorom, Vlada Velike Britanije smatra model BDO kao sistem sa istim efektom kao i javni registar krajnjih vlasnika.
BOSS PLATFORMA

Sistem za bezbednu pretragu krajnjih vlasnika

BDO je u procesu razvoja nove platforme koja se zove BOSS (Sistem za bezbednu pretragu krajnjih vlasnika).

Platforma koja treba da zaživi u Junu, će omogućiti nadležnim institucijama Vlada BDO da vrše razmenu informacija sa nadležnim institucijama Vlade Velike Britanije u roku od 24 časa.

BOSS platforma ispunjava sve međunarodne standarde definisane od strane Financial Action Task Force (FATF) i obezbeđuje ravnotežu između privatnosti i transparentnosti omogućavajući da se informacije o krajnjim vlasnicima razmenjuju sa potpisnicama ugovora brzo i efikasno.

Informacije koje će se nalaziti na BOSS platformi su sledeće:

Pristup BOSSu je moguć samo uz jedinstvenu lozinku. Svaki registrovani agent će posedovati svoju bazu podataka za skladištenje podataka o krajnjim vlasnicima. Svaka baza podataka je jedinstvena i nije uvezana sa bazama podataka drugih agenata.

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…