Coat of arms of Cyprus

Otvaranje offshore firme na Kipru

OSNIVANJE FIRME

Kipar - osnivanje firme

Otvaranje offshore kompanije na Kipru je višestruko isplativo, posebno ako uzmemo u obzir da je Kipar u poslednjih 15 godina doživeo brz ekonomski rast. Prema trenutno važećim poreskim odredbama Kipar je zemlja sa najblažim poreskim režimom u Evropi i njegova uloga kao internacionalnog finansijskog centra je veoma velika.

Ulazak u EU je učvrstio dobro ekonomsko stanje i dao temelje za još mnogo veći ekonomski rast.

Kiparsko društvo sa ograničenom odgovornošću (limited kompanija) može da bude registrovano na 2 načina:

Cyprus company formation
Porez

Poreski tretman kompanija na Kipru

Kipar trenutno ima najmanju stopu poreza u Evropi i kao takav dodatno je učvrstio svoju poziciju finansijskog centra.

Više ne postoji razlika poreskog tretmana lokalnih i internacionalnih kompanija.

Ista stopa poreza se primenjuje na sve kompanije.

Kipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer kao članice EU ne dovodi se u kontekst takozvanih „poreskih rajeva“.

OPŠTE ODREDBE

Koje su ključne karakteristike kiparskog poreza i glavne prednosti poslovanja kompanije na Kipru?

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije na Kipru

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na Kipru, potrebno je:

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

Državljanstvo za investitore

Kiparsko državljanstvo za investitore

Glavne prednosti programa u poređenju sa sličnim programima drugih zemalja članica EU

Sloboda kretanja u EU
Državljanstvo dobija cela porodica – muž/žena i sva izdržavana deca do 28 godina
Investitor može da proda svoje investicije 3 godine kasnije nakon dobijanja državljanstva (ipak mora da poseduje stambenu imovinu u vrednosti od najmanje 500.000 evra)
Pravo građana u EU

ZAHTEVI

Standardna procedura dobijanja dozvole (može se dobiti po ubrzanom postupku)

Prednosti

Prednosti Kiparskog državljanstva

Cyprus citizenship for investors

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Republika Kipar je ostrvska država u istočnom Mediteranu i ujedno je i treće najveće ostrvo u Sredozemnom moru.

Na Kipru važi predsednički sistem. Vlast je podeljena na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Šef države se bira na period od 5 godina.

“Offshore” režim na Kipru se promenio nakon što je država ušla u EU, a sve kao rezultat potpisivanja sporazuma sa OECD. Kipar je 2000. godine skinut sa crne liste poreskih rajeva od strane OECD. Kipar je 2009. godine stavljen na belu listu zemalja koje ispunjavaju sve uslove poreske transparentnosti postavljene od strane OECD organizacije.

Kiparske internacionalne kompanije (IBC) trenutno imaju najmanju stopu poreza u Evropi. Kipar je tako dodatno učvrstio svoju poziciju finansijskog centra. Više ne postoji razlika poreskog tretmana lokalnih i internacionalnih kompanija. Ista stopa poreza se primenjuje na sve kompanije. Kipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer kao članica EU ne dovodi se u kontekst takozvanih „poreskih rajeva“.

Kompanija osnovana na Kipru će se smatrati poreskim rezidentom ukoliko se njom upravlja sa Kipra. Da bi se kompanijom moglo upravljati sa Kipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude sa Kipra. Kompanija koja je poreski rezident Kipra plaća porez na prihod u iznosu od 12.5% koji je jedan od najnižih u Evropi. Dividende koje se distribuiraju između vlasnika ne-rezidenata nisu subjekt oporezivanju na Kipru. Kipar ima zaključene ugovore o izbegavanju duplog oporezivanja sa preko 50 zemalja širom sveta.

Osim toga, kompanije na Kipru, imaju status EU kompanije i kao takve mogu da koriste sve benefite koje sa sobom nosi status EU kompanije.

Kompanija osnovana na Kipru se neće smatrati poreskim rezidentom Kipra ukoliko se njom upravlja van Kipra. Da bi kompanijom moglo da se upravlja van Kipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude van Kipra. Nerezidentne kompanije na Kipru ne plaćaju porez i imaju status klasične „offshore“ kompanije. Nerezidentne kompanije na Kipru ne mogu da koriste pogodnosti kao što su ugovori o izbegavanju duplog oporezivanja, VAT broj …

Nominovani servis se sastoji od nominovanog direktora i shareholdera. Korporativni i privatni nominovani servis je dostupan na Kipru.

Na osnovu „Companies Law in Cyprus“ (Cap.113), kompanije na Kipru su dužne da pripreme finansijske izveštaje, što uključuje knjigovodstvo i reviziju. Obavezno knjigovodstvo počinje 18 meseci nakon inkorporacije kompanije

Reviziju mogu sprovesti samo registrovani revizori sa Kipra.

  • Memorandum and Articles of Association (Memorandum i Artikal o Udruženju) na zvaničnom grčkom jeziku (uz sertifikovani prevod na engleskom jeziku)
  • Certificate of Incorporation (Sertifikat o inkorporaciji)
  • Certificate of registered office (Sertifikat o registrovanoj kancelariji)
  • Certificate of directors (Sertifikat o direktorima)
  • Certificate of shareholders (Certifikat o deoničarima/vlasnicima)
  • Undated, signed share transfer documents (nedatirana, potpisana dokumenta o raspodeli deonica) and undated signed resignation letters by nominee shareholders and nominee directors respectively (nedatirana, potpisana pisma od strane nominovanih deoničara/vlasnika odnosno nominovanih direktora – ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu servisa)
  • Declaration of trust by the nominee shareholders (Izjava o poverenju od strane nominovanih deoničara/vlasnika –  ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu servisa)
  • Deed of indemnity whereby the beneficial owners indemnify the nominees for their actions (Dokument kojim se definise odgovornost nominovanih članova)
Identitet vlasnika kompanije osnovane na Kipru može ostati sakriven ukoliko se odlučite za uslugu Nominovanog servisa. Informacije o stvarnom vlasniku kompanije registrovani agent sa Kirpa je dužan da dostavi u slučaju sudske naredbe.

Kompanije na Kipru ne mogu biti registrovane pod nazivom koji je identičan ili sličan sa već postojećom kompanijom na Kipru. Takođe, kako na Kipru postoji mogućnost rezervacije naziva, Registar će odbiti naziv ukoliko je isti već rezervisan.

Za kompanije na Kipru možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa na Kipru i širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku