Kipar

OSNIVANJE FIRME

Kipar - osnivanje firme

Kipar je u poslednjih 15 godina doživeo brz ekonomski rast. Prema trenutno važećim poreskim odredbama Kipar je zemlja sa najblažim poreskim režimom u Evropi i njegova uloga kao internacionalnog finansijskog centra je veoma velika.

Ulazak u EU je učvrstio dobro ekonomsko stanje i dao temelje za još mnogo veći ekonomski rast.

FORMACIJA KOMPANIJE

Kiparsko društvo sa ograničenom odgovornošću (limited kompanija) može da bude registrovano na 2 načina:

Cyprus company formation

Kompanija sa menadžmentom van Kipra – poreski nerezident

Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji nije rezident Kipra, i vlasništvo kompanije mora biti u vlasništvu inostranog lica (fizičkog ili pravnog). Poslovne aktivnosti i izvori prihoda moraju biti izvan Kipra, lokalna pozamljivanja (kompanijama na Kipru) nisu dozvoljena, a sva lokalna plaćanja moraju biti zabeležena i prijavljena. Godišnji računi/izveštaji moraju biti zavedeni kod Centralne Banke. Ovako registrovana kompanije ne plaća porez na korporativnu dobit od 12,5%, ali podleže svim ostalim obavezama i troškovima. Ovo je idealna kompanija, ako želite da Vaša kompanija ima EU status, a nisu Vam bitne pogodnosti koje donose kompanije, koje su poreski rezidenti.

Kompanija sa menadžmentom na Kipru – poreski rezident

Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji nije rezident Kipra, i vlasništvo kompanije mora biti u vlasništvu inostranog lica (fizičkog ili pravnog). Poslovne aktivnosti i izvori prihoda moraju biti izvan Kipra, lokalna pozamljivanja (kompanijama na Kipru) nisu dozvoljena, a sva lokalna plaćanja moraju biti zabeležena i prijavljena. Godišnji računi/izveštaji moraju biti zavedeni kod Centralne Banke. Ovako registrovana kompanije ne plaća porez na korporativnu dobit od 12,5%, ali podleže svim ostalim obavezama i troškovima. Ovo je idealna kompanija, ako želite da Vaša kompanija ima EU status, a nisu Vam bitne pogodnosti koje donose kompanije, koje su poreski rezidenti.

Cyprus company formation
Cyprus company formation
Porez

Poreski tretman kompanija na Kipru

Kipar trenutno ima najmanju stopu poreza u Evropi i kao takav dodatno je učvrstio svoju poziciju finansijskog centra. Više ne postoji razlika poreskog tretmana lokalnih i internacionalnih kompanija. Ista stopa poreza se primenjuje na sve kompanije. Kipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer kao članice EU ne dovodi se u kontekst takozvanih „poreskih rajeva“.

OPŠTE ODREDBE

Koje su ključne karakteristike kiparskog poreza i glavne prednosti poslovanja kompanije na Kipru?

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije na Kipru

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na Kipru, potrebno je:

Otvaranje bankovnog računa

Koju god jurisdikciju da izaberete, mi možemo da Vam asistiramo pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Republika Kipar je ostrvska država u istočnom Mediteranu i ujedno je i treće najveće ostrvo u Sredozemnom moru.

Na Kipru važi predsednički sistem. Vlast je podeljena na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Šef države se bira na period od 5 godina.

“Offshore” režim na Kipru se promenio nakon što je država ušla u EU, a sve kao rezultat potpisivanja sporazuma sa OECD. Kipar je 2000. godine skinut sa crne liste poreskih rajeva od strane OECD. Kipar je 2009. godine stavljen na belu listu zemalja koje ispunjavaju sve uslove poreske transparentnosti postavljene od strane OECD organizacije.

Kiparske internacionalne kompanije (IBC) trenutno imaju najmanju stopu poreza u Evropi. Kipar je tako dodatno učvrstio svoju poziciju finansijskog centra. Više ne postoji razlika poreskog tretmana lokalnih i internacionalnih kompanija. Ista stopa poreza se primenjuje na sve kompanije. Kipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer kao članica EU ne dovodi se u kontekst takozvanih „poreskih rajeva“.

Kompanija osnovana na Kipru će se smatrati poreskim rezidentom ukoliko se njom upravlja sa Kipra. Da bi se kompanijom moglo upravljati sa Kipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude sa Kipra. Kompanija koja je poreski rezident Kipra plaća porez na prihod u iznosu od 12.5% koji je jedan od najnižih u Evropi. Dividende koje se distribuiraju između vlasnika ne-rezidenata nisu subjekt oporezivanju na Kipru. Kipar ima zaključene ugovore o izbegavanju duplog oporezivanja sa preko 50 zemalja širom sveta.

Osim toga, kompanije na Kipru, imaju status EU kompanije i kao takve mogu da koriste sve benefite koje sa sobom nosi status EU kompanije.

Kompanija osnovana na Kipru se neće smatrati poreskim rezidentom Kipra ukoliko se njom upravlja van Kipra. Da bi kompanijom moglo da se upravlja van Kipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude van Kipra. Nerezidentne kompanije na Kipru ne plaćaju porez i imaju status klasične „offshore“ kompanije. Nerezidentne kompanije na Kipru ne mogu da koriste pogodnosti kao što su ugovori o izbegavanju duplog oporezivanja, VAT broj …

Nominovani servis se sastoji od nominovanog direktora i shareholdera. Korporativni i privatni nominovani servis je dostupan na Kipru.

Na osnovu „Companies Law in Cyprus“ (Cap.113), kompanije na Kipru su dužne da pripreme finansijske izveštaje, što uključuje knjigovodstvo i reviziju. Obavezno knjigovodstvo počinje 18 meseci nakon inkorporacije kompanije

Reviziju mogu sprovesti samo registrovani revizori sa Kipra.

  • Memorandum and Articles of Association (Memorandum i Artikal o Udruženju) na zvaničnom grčkom jeziku (uz sertifikovani prevod na engleskom jeziku)
  • Certificate of Incorporation (Sertifikat o inkorporaciji)
  • Certificate of registered office (Sertifikat o registrovanoj kancelariji)
  • Certificate of directors (Sertifikat o direktorima)
  • Certificate of shareholders (Certifikat o deoničarima/vlasnicima)
  • Undated, signed share transfer documents (nedatirana, potpisana dokumenta o raspodeli deonica) and undated signed resignation letters by nominee shareholders and nominee directors respectively (nedatirana, potpisana pisma od strane nominovanih deoničara/vlasnika odnosno nominovanih direktora – ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu servisa)
  • Declaration of trust by the nominee shareholders (Izjava o poverenju od strane nominovanih deoničara/vlasnika –  ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu servisa)
  • Deed of indemnity whereby the beneficial owners indemnify the nominees for their actions (Dokument kojim se definise odgovornost nominovanih članova)
Identitet vlasnika kompanije osnovane na Kipru može ostati sakriven ukoliko se odlučite za uslugu Nominovanog servisa. Informacije o stvarnom vlasniku kompanije registrovani agent sa Kirpa je dužan da dostavi u slučaju sudske naredbe.

Kompanije na Kipru ne mogu biti registrovane pod nazivom koji je identičan ili sličan sa već postojećom kompanijom na Kipru. Takođe, kako na Kipru postoji mogućnost rezervacije naziva, Registar će odbiti naziv ukoliko je isti već rezervisan.

Za kompanije na Kipru možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa na Kipru i širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.