Coat of arms of Marshall Islands

Otvaranje offshore kompanije na Maršalskim Ostrvima

PREDNOSTI OSNIVANJA IBC

Prednosti osnivanja IBC na Maršalskim ostrvima:

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije na Maršalskim Ostrvima

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na Maršalskim Ostrvima, potrebno je:

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Republika Maršalska Ostrva je ostrvska država u centralnom Pacifiku, u regionu Mikronezije i sastoji se od 29 ostrva.

Korporativni zakon koji je usvojen 1990. godine na Maršalskim Ostrvima je u velikoj meri donet po uzoru na korporativni zakon savezne američke države Delaver. Ovaj zakon u potpunosti reguliše sve aspekte poslovanja rezidentnih i nerezidentnih kompanija na Maršalskim Ostrvima.
Korporativni zakon na Maršalskim Ostrvima je jedan od najmodernijih na svetu. Ovim zakonom je obuhvaćena većina struktura, kao što su LP, LLC, LTD, BCA.

Internacionalna biznis kompanija (IBC) Maršalska Ostrva je najpopularniji vid offshore kompanije. Slično kao i u drugim jurisdikcijama, offshore kompanije na Maršalskim ostrvima su namenjene za internacionalno poslovanje. Iako moraju da vode interno knjigovodstvo, IBC kompanije na Maršalskim ostrvima nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja.

Osnovne prednosti su:
1. Dozvoljene su „bearer shares“
2. Ne postoji obaveza podnošenja finansijskih izveštaja
3. Veliki broj dozvoljenih biznis aktivnosti
4. Prelazak u drugu jurisdikciju
5. Identitet direktora i vlasnika kompanije nije dostupan javnosti

Nerezidentne kompanije na Maršalskim ostrvima su izuzete od plaćanja poreza. Maršalska ostrva nisu u sistemu razmene podataka, nametnute od strane OECD organizacije.

Nominovani servis se sastoji od nominovanog direktora i shareholdera. Korporativni i privatni nominovani servis je dostupan van Maršalskih ostrva.
Iako moraju da vode interno knjigovodstvo, IBC kompanije na Maršalskim ostrvima nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja. Takođe, ne postoji ni obaveza sprovođenja revizije.
  • Sertifikat o inkorporaciji
  • Bylaws
  • Endorsement Certificate
  • Statut

Identitet direktora i vlasnika kompanije je poverljiva informacija i samim tim ne postoji obaveza da taj podatak bude dostupan državnim organima niti javnosti.

Uvid u ove podatke je obavezan isključivo ukoliko je kompanija angažovana na polju javnog prikupljanja sredstava ili se bavi investicionim poslovima u ime drugih privatnih ili pravnih lica.

Kompanija osnovana na Maršalskim Ostrvima ima ista prava kao fizičko lice. Zabranjene su trgovinske aktivnosti sa kompanijama i fizičkim licima, rezidentima na Maršalskim Ostrvima. Takođe su zabranjene sledeće poslovne aktivnosti: bankovne aktivnosti, trust servisi, osiguranje i/ili reosiguranje.

Za korišćenje sledećih termina je potrebna licenca: bank, charity, establishment, foundation, insurance, partnership, trust, assurance, re-insurance. Nije dozvoljeno da sledeći termini budu deo naziva kompanije: Trust, Bank, Insurance, Foundation, Charity.

Za kompanije na Maršalskim Ostrvima možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku