Coat of arms of Hungary

Otvaranje offshore kompanije u Mađarskoj

INFO MAĐARSKA

Info Mađarska

Osnivanje offshore kompanije u Mađarskoj (KFT – društvo sa ograničenom odgovornošću) je idealna pravna forma kompanije ukoliko je broj vlasnika mali. Veoma je sličan nemačkom GMBH. Mnoge strane investicije su se realizovale kroz ovu vrstu kompanije.

MENADŽMENT KOMPANIJE

Menadžment kompanije

KFT je tretiran kao poreski rezident Mađarske ukoliko se upravljanje ovim pravnim licem vrši iz Mađarske, tj ukoliko se glavne poslovne odluke donose iz Mađarske. Direktor ne mora da bude Mađarski rezident. Sastanci direktora moraju da budu u Mađarskoj radi održavanja poreske rezidentnosti u Mađarskoj. Vlasnici akcija i/ili direktori mogu da budu i fizička i pravna lica.

Uplaćeni i upisani kapital iznosi HUF 3.000.000 (oko EUR 10.000). Sve dok se kapital ne uplati u celosti, vlasnik akcija je odgovoran za obaveze pravnog lica u iznosu neuplaćenog kapitala i nema pravo da isplaćuje dividende. Sa druge strane kapital takođe može da se uplati od iznosa ostvarenog profita kompanije.

Na primer, ukoliko vlasnik akcija nije uplatio kapital a njegov profit je HUF 10.000.000, onda će se suma od HUF 3.000.000 izdvojiti za kapital , a ostatak u oznosu od HUF 7.000.000 može da se isplati u vidu dividende.

Statusna obaveza KFTa je postojanje bankovnog računa u mađarskoj banci.

Hungary company register

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije u Mađarskoj

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije u Mađarskoj, potrebno je:

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Republika Mađarska je locirana u Centralnoj Evropi i graniči se sa Austrijom, Slovenijom, Hrvatskom, Srbijom, Rumunijom, Ukrajinom i Slovačkom. Jezero Balaton, najveće jezero centralne Evrope je glavna turistička atrakcija. Populacija Mađarske je oko 9.9 miliona.

Mađarska naplaćuje porez po odbitku samo na isplate ka fizičkim licima, tako da se plaćanja mađarskog Kft ka pravnim licima – vlasnicima akcija Kft ne oporezuju. Dividende isplaćene fizičkim licima nerezidentima se oporezuju sa 15%, osim u slučaju da Ugovor o izbegavanju dvojnog oporezivanja nalaže drugačije.

Kompanije su u obavezi da plate porez na dobit kompanije u iznosu od 9%. Ova poreska stopa se odnosi na celokupan ostvareni prihod.

Samo mikro i mala preduzeća su izuzeta od poreza na inovacije. Srednja preduzeća podležu plaćanju poreza na inovacije od 0.3%.

VAT u Mađarskoj iznosi 27%.

Mađarska ima potpisane Ugovore o izbegavanju dvojnog oporezivanja sa 70 zemalja.

Postoji servis profesionalnog direktora. Ovaj servis se obnavlja godišnje.

Računovodstvo, priprema finansijskih izveštaja, VAT i VIES izveštaji – priprema i podnošenje su obavezni.

Revizija je obavezna u slučajevima da profit kompanije na godišnjem nivou prelazi milion evra.

  • Sertifikat o Inkorporaciji
  • Statut i Ugovor o Osnivanju
  • Registar Direktora
  • Registrovana adresa kompanije
  • Notarski overen potpis direktora
Imena vlasnika akcija koji poseduju više od 50% učešća u kompaniji kao i imena direktora su javno dostupna.

Zabranjene poslovne aktivnosti: bankarstvo, osiguranje, pružanje finansijskih usluga javnosti.

Zabranjena imena kompanija: asset management, asset manager, assurance, bank, banking, broker, brokerage, capital, credit, currency, custodian, custody, dealer, dealing, deposit, derivative, exchange, fiduciary, finance, financial, fund, future, insurance, lending, loan, lender, option, pension, portfolio, reserves, savings, security, stock, trust ili trustees.

Imena kompanija mogu da budu kako na mađarskom, tako i na engleskom jeziku.

Za kompanije u Mađarskoj možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku