Coat of arms of Delaware

Otvaranje offshore kompanije u Delaware-u

REGISTRACIJA KOMPANIJE

Delaware SAD - info

Otvaranje offshore kompanije u Delaware – SAD je pametan i profitabilan način za internacionalni biznis. Nakon otvaranja LLC ni jedan član ili menadžer kompanije nije lično odgovoran za bilo kakav dug ili obavezu kompanije niti podleže odgovornošću svojom privatnom imovinom.

Slični tipovi kompanija su DOO u Srbiji/Hrvatskoj/BiH, GmbH u Nemačkoj, Ltd. u Engleskoj.

NUDIMO VAM DVA NAČINA FORMIRANJA LLC

Dva načina formiranja LLC se razlikuju po stepenu privatnosti

Prvi način

Prvi način omogućava da Vaše ime (ime kompanije i članova koje ste nam dostavili) bude na listi „Sertifikata o Formaciji“ čime se pruža mogućnost da se vidi da ste Vi vlasnik kompanije. Podaci nisu objavljeni javno, i jedini mogući način za njihovo pribavljanje je da se naruči kopija „Potvrde o Formaciji“, koju može izdati jedino Korporativni registar u Delaware-u. Svako može zatražiti informaciju (za bilo koju kompaniju u Americi) o statusu kompanije, i mogu se dobiti oficijalni podaci (kad je registrovana, da li je aktivna, da li je plaćena franšizna taksa…). Nije jednostavno doći do tih informacija, ali je moguće.

Delaware company registration
Delaware company registration

Drugi način

Ovaj način formiranja kompanije pruža mogućnost da „Sertifikat o Formaciji“ bude objavljen bez imena članova kompanije, a budući da je to jedini javni dokument, ne postoji mogućnost da neko dobije informaciju o vlasničkoj strukturi kompanije. U ovom načinu otvaranja, Vi uz dokumenta kompanije dobijate još par dokumenata kojima dokazujete vlasništvo nad kompanijom, i koji Vam omogućuju upravljanje kompanijom. Ovi dodatni dokumenti nisu javni, i izdaje ih registrovani agent u USA, koji je zadužen za legalnost registracije firme, i dokumenta su overena notarskim pečatom i apostil overom, čime se potvrđuje njihova istinitost i autentičnost.

OPŠTE ODREDBE

Koje su glavne prednosti osnivanja INC ili LLC preduzeća u Delaware-u?

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije u Delaware-u

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije u Delaware-u, potrebno je:

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Delaware-u je savezna država u sastavu Sjedinjenih Američkih Država i nalazi se u severoistočnom delu SAD. 7 decembra 1787. godine Delaware-u je postao prva savezna država koja je ratifikovala Ustav SAD i od tada se naziva “prva država”.

Četvrti i ujedno poslednji i trenutno važeći Ustav savezne države Delaware-u usvojen je 1897. godine i njime se garantuje sudska, izvršna i zakonodavna vlast u saveznoj državi.

Generalna Skupština savezne države Delaware-u se sastoji od predstavničkog doma Kongresa sa 41 članom i Senata sa 21 članom. Generalna Skupština se nalazi u gradu Doveru, ujedno i glavnom gradu.

Zakon u Delaware-u se smatra jednim od najfleksibilnijih u SAD i daje veliku slobodu korporacijama da samostalno urede svoju unutrašnju organizaciju. Upravo iz ovog razloga, veliki broj kompanija je osnovan u Delaware-u, uključujući i 60% od svih kompanija na New York berzi.

Delaware LLC je najfleksibilniji tip privrednog društva na svetu. To je razlog zbog čega je LLC entitet postao najpopularniji oblik inkorporacije među privrednicima širom sveta. Struktura kompanije i pravila po kojima ista posluje su sadržana u dokumentu koji se naziva „LLC Agreement“, a koji sastavljaju osnivači kompanije. To znači da uslovi i pravila po kojima će kompanija biti formirana diktiraju osnivači. Ovo je najveća korist LLC kompanije u odnosu na bilo koji drugi tip kompanije.

LLC sa jednim članom se ne smatra korporacijom i kao takav ne podleže plaćanju poreza u SAD. U slučaju kompanija sa jednim članom, primenjuje se takozvano “prolazno oporezivanje”. Ovaj tip oporezivanja podrazumeva da se ne oporezuje sama kompanija već krajnji vlasnik kompanije. Ukoliko je vlasnik kompanije nerezident u SAD, on nije poreski obveznik i samim tim ne plaća ni jednu vrstu poreza u SAD.

Nominovani Servis se sastoji od Nominovanog vlasnika deonica (shareholdera) i Nominovanog Menadžera (direktora). Korporativni i individualni nominovani servis je dostupan van SAD.

Knjigovodstvo i revizija u Delaveru nisu potrebni. Kompanije u Delaveru nemaju obavezu da podnose izveštaje o vođenju knjiga, revizije niti da podnose finansijske izveštaje. Ipak, postoji obaveza internog čuvanja svih ulaznih i izlaznih faktura i izvoda banke (interno knjigovodstvo). Finansijski izveštaji se podnese samo u slučaju ukoliko kompanija ostvari profit na teritoriji SAD.
  • Sertifikat o Formaciji
  • Potvrda o autorizovanoj osobi
  • LLC Agreement
  • Minutes of the first meeting
  • Sertifikat o vlasništvu
Kako prilikom inkorporacije nije obavezno prikazivanje vlasnika kompanije na sertifikatu o formaciji, zakon u Delaveru štiti identitet vlasnika. Do identiteta vlasnika kompanije je moguće doći jedino sudskim putem.

Naziv LLC kompanije mora da se završava na skraćenicu LLC ili L.L.C. ili rečima „Limited Liability Company“. Ukoliko naziv kompanije sadrži reči na stranom jeziku, mora biti dostavljen prevod na engleski jezik. Naziv kompanije ne sme biti identičan ni jednom u registru postojećem nazivu kompanije.

Za kompanije u Delaveru možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku