Coat of arms of Malta

Otvaranje offshore kompanije na Malti

OSNIVANJE KOMPANIJE

Osnivanje kompanije na Malti

Kompanija sa ograničenom odgovornošću može biti osnovana na Malti u svrhu obavljanja poslovnih aktivnosti kako na Malti tako i na međunarodnom nivou, bilo da su te aktivnosti vezane za trgovinu ili holding.

Prema malteškom zakonu, kompanije inkorporirane na Malti smatraju se “obično rezidentnom i domicilnom” i bez obzira gde se nalazi njeno upravljanje i kontrola, kompanija bi bila oporezovana na osnovu svojih prihoda i naplativih dobitaka na Malti na svetskoj osnovi.

POREZI

Porezi na Malti

Stopa korporativnog poreza na Malti je 35%. Malta nudi povrat poreza, 6/7 malteškog poreza plaćenog na distribuirani profit. Kako bi bili kvalifikovani za povrat poreza, profit mora biti raspodeljen bilo na vlasnika nerezidenta ili na maltešku holding kompaniju koja je u potpunom vlasništvu nerezidenta.

Malteški sistem povrata poreza je jedinstven u Evropi i izuzetno je atraktivan za internacionalne poslovne ljude koji žele da minimiziraju curenje korporativnog poreza u centralnoj lokaciji u blizini Evrope, Afrike i Bliskog Istoka.

Stopa PDV-a na Malti je 18%, stoga malteške kompanije prilikom izdavanja faktura moraju imati dodat i iskazan PDV od 18%.

Witholding tax (porez po odbitku) – Ono što je dodatno primamljivo inostranim firmana jeste to da Malta ne naplaćuje porez po odbitku na isplaćene dividende akcionarima.

SPORAZUM O DVOSTRUKOM OPOREZIVANJU

Malta je potpisala sporazum o dvostrukom oporezivanju sa:

POREZ NA MALTI

Glavnica poreza

Glavnica poreza i drugi fiskalni podsticaji mogu biti navedeni na sledeći način:

Preduzećima na Malti se naplaćuje porez po stopi od 35% (nijedan porez se ne naplaćuje na pokrajinskom ili opštinskom nivou). Međutim, primena izuzeća od učešća, sistema pune imputacije i sistema povrata novca obično rezultira efektivnom maltekom poreskom stopom od prilbližno 0 – 5 %.

Malta offshore company

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije na Malti

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na Malti, potrebno je:

Ako je neposredni akcionar firma odnosno pravno lice, potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:

  • M&A
  • Sertifikat o dobrom stajanju
  • Spisak direktora i vlasnika
  • Overene kopije pasoša direktora
  • Poslednje finansijske izveštaje

Na Malti ne postoji Nominovani direktor. Napominjemo da firma mora imati direktora i “Key Official”.

Nominovani akcionar – na Malti je poznat kao fiducijarni akcionar.

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku