Uslovi korišćenja

USLOVI

Uslovi korišćenja

Upotreba ovog sajta označava Vašu saglasnost sa odredbama i uslovima korišćenja i politikom privatnosti. Pažljivo pročitajte sledeće informacije. Off-shore.net zadržava pravo da promeni ovu politiku u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
LIČNE INFORMACIJE

OFF-SHORE.NET, (u daljem tekstu „OFF-SHORE.NET“) i kompanije povezane sa ovom veb-stranicom su kreirane da Vam pruže zgodan način za popunjavanje obrazaca i da Vam pruže opšte razumevanje zakona pružanjem opštih informacija i materijale za čitanje. OFF-SHORE.NET nije advokatska kancelarija i ne može Vam pružiti konkretne pravne savete, preporuke ili savetovanje ni pod kojim okolnostima.

OFF-SHORE.NET i njegovi zaposleni, agenti, predstavnici, prodajni saradnici i savetnici ne deluju kao vaš advokat i stoga ne postoji odnos advokat-klijent. Ova veb lokacija ne bi trebalo da se koristi kao zamena za pravni savet od advokata i trebalo bi da se konsultujete sa pravnim savetnikom ako vam je potreban pravni savet. OFF-SHORE.NET je usluga arhiviranja dokumenata i vi ste isključivo odgovorni za svoje zaključke, pravac, red i radnje dok koristite ove usluge.

USLOVI

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi korišćenja usluge („Ugovor“) postavljaju odredbe i uslove koji se primenjuju na vaše korišćenje veb lokacije koja se nalazi na https://vvv.off-shore.net i usluga i materijala koji se na njoj nude („Usluga“ ) koje vam nudi Euro Commerce LLC. („OFF-SHORE.NET“). KORIŠĆENJEM OVOG SAJTA, PRISTAJETE NA USLOVE I ODREDBE OVOG UGOVORA KAO DA STE POTPISALI PAPIRNI UGOVOR. Ako ne pristajete da budete vezani uslovima i odredbama ovog Ugovora, prestanite da koristite Usluge koje se pružaju na ovoj veb stranici.

NAJBOLJE USLUGE

Garancija na zadovoljstvo

OFF-SHORE.NET je posvećen da obezbedi vaše zadovoljstvo svim našim uslugama i podrškom. Ako u bilo kom trenutku niste zadovoljni našim uslugama, odmah kontaktirajte predstavnika OFF-SHORE.NET pozivom na +1-302-250-4588. Odmah ćemo rešiti vašu zabrinutost tako što ćemo vaš zahtev dodeliti vođi tima koji će raditi sa vama na rešavanju trenutne situacije ili na povraćaju novca. Povraćaji sredstava će vam biti izdati u istom obliku plaćanja koji je naveden na OFF-SHORE.NET i uključivaće sve naknade koje ste platili minus sve troškove koje smo imali iz svog džepa kao rezultat vaše porudžbine, kao što su naknade za popunjavanje, država takse za podnošenje i sve druge troškove treće strane.

Zahtevaćemo da vratite sve dokumente, komplete i bilo koji drugi materijal na OFF-SHORE.NET i vratićemo vam novac u roku od 7 radnih dana. Vaš zahtev za povraćaj novca mora biti podnet u roku od 30 dana od kupovine da bi ova garancija ostala na snazi. Naknada za uslugu od 20% će takođe biti naplaćena za svaku otkazanu porudžbinu.

OGRANIČENJA

1. Ograničenja upotrebe

Usluga je računarska onlajn usluga. Dostupan vam je preko personalnog računara ili drugog uređaja za pristup na vvv.off-shore.net („OFF-SHORE.NET sajt“) korišćenjem komunikacione veze (npr. dsl, modem, T1, telefonska linija ili slično uređaj). Kao deo Usluge, biće vam pružene usluge koje mogu uključivati informacije, uređivački sadržaj, sobe za ćaskanje, linkove ka drugim veb lokacijama i druge računarske usluge koje OFF-SHORE.NET može odlučiti da ponudi, u skladu sa ovim uslovima.

OFF-SHORE.NET može, po sopstvenom nahođenju, da prekine ili promeni bilo koji aspekt Usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na, (i) ograničavanje vremena dostupnosti, (ii) ograničavanje dostupnosti i/ili obima Usluge za određene platforme (tj. tipove računara i operativne sisteme), (iii) ograničavanje količine dozvoljene upotrebe i (iv) ograničavanje ili ukidanje prava bilo kog korisnika da koristi celokupnu ili deo usluge, u bilo kom trenutku na OFF-SHORE. NET po sopstvenom nahođenju i bez prethodnog obaveštenja ili odgovornosti.

Vi ste odgovorni za sve troškove (npr. telefon) povezane sa povezivanjem na Uslugu preko dostupnog pristupnog broja ili provajdera. Takođe ste odgovorni za nabavku ili obezbeđivanje svih telefonskih pristupnih linija, telefonske i računarske opreme (uključujući modem) ili drugog pristupnog uređaja, neophodnog za pristup Usluzi. Usluga je u vlasništvu i pod upravom OFF-SHORE.NET-a i njegovih povezanih kompanija i sadrži materijale koji su u celini ili delimično izvedeni iz materijala nabavljenog i u vlasništvu OFF-SHORE.NET-a i drugih izvora.

Takav materijal je zaštićen autorskim pravima, žigom i drugim važećim zakonima. Ne smete da menjate, kopirate, reprodukujete, ponovo objavljujete, otpremate, postavljate, prenosite, javno prikazujete, pripremate izvedene radove zasnovane na ili distribuirate na bilo koji način bilo koji materijal iz Usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na kod i softver („Materijal“) . Međutim, možete da preuzmete Materijal sa Usluge samo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu, pod uslovom da sačuvate netaknuta sva autorska prava i druga obaveštenja o vlasništvu i da koristite Materijal u skladu sa svim ograničenjima koja se primenjuju na vaše korišćenje Usluge uopšte. U slučaju da preuzmete Materijal sa Servisa, takav materijal vam licencira OFF-SHORE.NET i OFF-SHORE.NET ne prenosi na vas vlasništvo nad bilo kojim takvim Materijalom.

PRAVILA

2. Pravila i uputstva

Registracija

Ukoliko OFF-SHORE.NET odluči da pruža usluge zasnovane na članovima, kada se registrujete za korišćenje ovih usluga, od vas će se tražiti da navedete određene informacije o sebi. Saglasni ste da pružate istinite, tačne i potpune informacije o sebi i da ažurirate ove informacije kada se promene.

Ako dostavite bilo koju informaciju koja je netačna ili netačna, nije aktuelna ili nepotpuna, ili ako OFF-SHORE.NET sumnja da su vaše informacije netačne ili netačne, nisu aktuelne ili nepotpune, OFF-SHORE.NET može, po sopstvenom nahođenju , suspendovati ili prekinuti svoje članstvo i odbiti trenutni ili budući pristup bilo kojoj usluzi. Svi lični podaci navedeni u nastavku podležu uslovima naše politike privatnosti.

Članovi mlađi od 18 godina moraju imati saglasnost roditelja pre nego što se pridruže OFF-SHORE.NET. OFF-SHORE.NET zadržava pravo da promeni prirodu ovog odnosa u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.

Lozinke

Ako vam OFF-SHORE.NET obezbedi lozinku koja vam omogućava pristup određenim delovima Servisa, vi ćete biti isključivo odgovorni za održavanje poverljivosti lozinke i informacija o vašem nalogu, i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju pod vašim lozinku ili nalog.

Saglasni ste da ćete odmah obavestiti OFF-SHORE.NET o bilo kakvom neovlašćenom korišćenju vaše lozinke ili naloga, ili bilo kom drugom narušavanju bezbednosti, i da ćete se odjaviti sa usluge na kraju svake sesije da biste sprečili prevaru na vašem nalogu od strane trećih lica.

General

OFF-SHORE.NET može izabrati da vam šalje biltene e-poštom o raznim temama – na primer, obaveštavajući vas o pogodnostima i funkcijama članstva, obaveštavajući vas o problemima sa sajtom ili uslugama koje nudi OFF-SHORE.NET, ili vam predstavlja priliku da kupite odabrane proizvode i usluge.

Prilikom registracije možete izabrati da ne primate ove biltene putem e-pošte i možete početi ili prestati da primate takve biltene putem e-pošte u bilo kom trenutku tako što ćete poslati e-mail na adresu koja će biti određena za tu svrhu. Uz vašu dozvolu, OFF-SHORE.NET može da vam šalje e-poruke u ime prethodno pregledanih trećih strana koje sadrže promotivne ponude ili mogućnosti za koje verujemo da bi vas mogle zanimati.

Prilikom registracije možete izabrati da primate ove e-poruke, i možete početi ili prestati da primate takve e-poruke u bilo kom trenutku slanjem e-pošte na nalog koji će biti određen za tu svrhu. Možemo dostaviti informacije u vaše ime u skladu sa procedurama neophodnim za dovršenje vaše porudžbine.

Pravila korišćenja usluga

1. Ponašanje potrebno za korišćenje usluge

Uslov vašeg korišćenja usluge je da ne:

2. Monitoring

OFF-SHORE.NET nema obavezu da prati korišćenje Servisa od strane članova. Potvrđujete i slažete se da OFF-SHORE.NET zadržava pravo i može s vremena na vreme da nadgleda sve informacije koje se prenose ili primaju putem usluge u operativne i druge svrhe.

Tokom nadgledanja, informacije se mogu pregledati, snimati, kopirati i koristiti u ovlašćene svrhe u skladu sa našom Politikom privatnosti. Korišćenje usluge predstavlja saglasnost za takvo praćenje. Štaviše, OFF-SHORE.NET zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije bilo koju informaciju objavljenu na bilo kom delu Servisa po potrebi da bi se zadovoljio bilo koji zakon, propis ili državni zahtev, ili da odbije da objavi ili ukloni bilo koju informaciju ili materijal , u celini ili delimično, da su po sopstvenom i apsolutnom nahođenju OFF-SHORE.NET sporni ili krše ovaj Ugovor.

3. Licenca

Otpremanjem fajlova, unosom podataka ili angažovanjem u bilo kom drugom obliku komunikacije („Komunikacija“) preko Usluge dajete OFF-SHORE.NET-u besplatnu, neopozivu, trajnu, neekskluzivnu, neograničenu, svetsku licencu za :

4. Sadržaj usluge.

Komunikacije objavljene putem Servisa pružaju korisnici kao što ste vi koji niste povezani sa OFF-SHORE.NET, a korisnik koji pruža svaku takvu Komunikaciju isključivo je odgovoran za njihov sadržaj. To znači da ste vi, a ne OFF-SHORE.NET, u potpunosti odgovorni za sve Komunikacije koje otpremate, postavljate, e-poštom ili na drugi način prenosite putem Usluge.

Prilikom korišćenja Servisa ili primanja e-poruka od članova preko Servisa, ne treba da pretpostavljate da je takve poruke pregledao OFF-SHORE.NET, da takve Komunikacije sadrže tačne informacije, ili da su osobe koje postavljaju takve Komunikacije tačno identifikovale sebe i/ili njihovu povezanost sa bilo kojom trećom stranom.

Shvatate da korišćenjem usluge možete biti izloženi komunikaciji koja je uvredljiva, nepristojna ili nepoželjna. Ni pod kojim okolnostima OFF-SHORE.NET neće biti odgovoran ni na koji način za bilo koju Komunikaciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na, odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u bilo kojoj komunikaciji, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korišćenje bilo koje Komunikacije objavljene, poslate e-poštom ili na drugi način prenete putem Usluge.

5. Lična bezbednost

Kada koristite uslugu, budite sigurni da sve što kažete ne ugrožava vašu ličnu bezbednost. Ne dajte svoje ime, broj telefona, poštansku ili e-mail adresu, svoju lozinku ili bilo koje druge lične informacije ljudima koje ne poznajete. Ne nastavljajte razgovore na mreži zbog kojih se osećate neprijatno.

PODNOŠENJE

3. Podnošenje

OFF-SHORE.NET sa zadovoljstvom čuje od korisnika i pozdravlja vaše komentare u vezi sa OFF-SHORE.NET programima i uslugama. Dugogodišnja politika kompanije OFF-SHORE.NET ne dozvoljava joj da prihvati ili razmotri kreativne ideje, sugestije ili materijale osim onih koje je izričito zahtevao.

Nadamo se da ćete razumeti da je namera ove politike da se izbegne mogućnost budućih nesporazuma kada projekti koje su razvili zaposleni i agenti OFF-SHORE.NET-a mogu izgledati slični kreativnim radovima koje podnose korisnici.

Shodno tome, iako cenimo vaše povratne informacije, moramo da vas zamolimo da ne šaljete originalne kreativne materijale. Ako, na naš zahtev, pošaljete određene konkretne podneske (na primer, konkurse), ili bez našeg zahteva pošaljete kreativne predloge, ideje, beleške ili koncepte ili druge materijale (zajedno, „Komentari“), smatraće se, i ostaće vlasništvo OFF-SHORE.NET-a, a u suprotnom će biti predmet niže navedenih odredbi.

Izjavljujete i garantujete da ste ovlašćeni da dodelite sva prava na komentare na OFF-SHORE.NET. Otkrivanje, podnošenje ili ponuda bilo kog komentara predstavljaće prenos OFF-SHORE.NET-u svih svetskih prava, naslova i udela u svim autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine u takvim komentarima.

OFF-SHORE.NET može uređivati, kopirati, objavljivati, distribuirati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti u bilo kom mediju bilo koje komentare koje prosledite na OFF-SHORE.NET i posedovaće isključivo sva takva prava, naslove i interese i neće biti ograničeni na bilo koji način u njegovom korišćenju, komercijalnom ili na drugi način, komentara.

OFF-SHORE.NET nije i neće biti u obavezi da:

TRGOVCI

4. Trgovci

Vaša prepiska ili poslovni odnosi sa ili učešće u promocijama trgovaca koji se nalaze na ili preko Usluge, uključujući plaćanje i isporuku srodne robe ili usluga, i sve druge odredbe, uslove, garancije ili izjave povezane sa takvim poslovima, su isključivo između ti i takav trgovac.

OFF-SHORE.NET neće biti odgovoran ili odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih poslova ili kao rezultat prisustva takvih trgovaca na Servisu.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

5. Odricanje od odgovornosti

OFF-SHORE.NET je obezbedio veze i pokazivače ka internet sajtovima koje održavaju treća lica („sajtovi trećih strana“) i može s vremena na vreme da obezbedi materijale trećih strana o servisu. Ni OFF-SHORE.NET, njegove matične ili podružnice, niti njegove filijale ili dobavljači ne upravljaju niti kontrolišu u bilo kom pogledu bilo kakve informacije, proizvode ili usluge na ovim sajtovima trećih strana.

Usluga, materijali i proizvodi dostupni ili dostupni putem usluge, kao i sajtovi trećih strana se pružaju „kao što jesu“ i, u najvećoj meri dozvoljenoj u skladu sa važećim zakonom, OFF-SHORE.NET se odriče svih garancija, izričitih ili podrazumevanih , uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitne garancije za prodaju, prikladnost za određenu svrhu i nekršenje, kao i garancije koje se podrazumevaju iz toka učinka ili načina poslovanja.

OFF-SHORE.NET ne garantuje da će funkcije sadržane u takvim materijalima i proizvodima, ili u usluzi, biti neprekidne ili bez grešaka, biti dostupne za upotrebu, da će nedostaci biti ispravljeni ili da će usluga, uključujući usluge skladištenja i njihov sadržaj, ili server koji ih čini dostupnim, ne sadrže viruse ili druge štetne komponente.

OFF-SHORE.NET ne garantuje niti daje bilo kakve izjave u vezi sa upotrebom, ili rezultatima korišćenja, materijala u servisu ili na sajtovima trećih strana u smislu njihove ispravnosti, tačnosti, blagovremenosti, pouzdanosti, potpunosti ili na neki drugi način . Preuzimate sav rizik od grešaka i/ili propusta u usluzi, uključujući prenos ili prevod informacija.

Preuzimate punu odgovornost za primenu dovoljnih procedura i provera kako biste zadovoljili vaše zahteve za tačnost i prikladnost Usluge, uključujući informacije, i za održavanje svih sredstava koja su vam potrebna za rekonstrukciju izgubljenih podataka ili naknadne manipulacije ili analizu informacija predviđeno u nastavku.

Potvrđujete i saglasni ste da vaše korišćenje Usluge i bilo koje informacije poslate ili primljene u vezi sa tim možda nisu bezbedne i da ih mogu presresti neovlašćene strane. VI PREUZIMATE ODGOVORNOST ZA CEO TROŠKOVE SVOG NEOPHODNOG ODRŽAVANJA, POPRAVKE ILI KOREKCIJE VAŠEG RAČUNARSKOG SISTEMA ILI DRUGE IMOVINE.

OGRANIČENJE

6. Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju OFF-SHORE.NET, NJEGOVA MATIČNA ILI KĆERKA KOMPANIJA ILI NJEGOVA FILIJALIJA ILI DOBAVLJAČA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, SLUČAJNE, POSEBNE, POSLEDIČNE ILI NEKOJI DRUGI DAN SERVIS ILI SA KAŠNJENJEM ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA USLUGE ILI ZA BILO KAKVU INFORMACIJU, SOFTVER, PROIZVODE I USLUGE KOJI SE OGLAŠAVAJU U ILI DOBIJENI PREKO SERVISA, OFF-SHORE.NET JE UKLANJANJE ILI BRISANJE ILI OD BRISANJA OD SNAGE , ILI NA DRUGI OD KORIŠĆENJA USLUGE, BEZ DA LI SE ZASNOVANO NA UGOVORU, DELEKTU, STROGO ODGOVORNOŠĆU ILI NA DRUGIM, ČAK I AKO OFF-SHORE.NET ILI BILO KOJE NJEGOVO KĆERKI KOMPANIJA, POVEZANA DRUŠTVA IMAJU DOBAVLJAČA ILI DOBAVLJAČA.

OVO ODRICANJE SE ODNOSI, BEZ OGRANIČENJA, NA BILO KAKVU ŠTETU ILI POVREDU KOJA PROISTIČU IZ BILO KAKVOG NEUSPEHA, GREŠKE, PROPUŠTANJA, PREKIDA, BRISANJA, KVARA, KAŠNJENJA U RADU ILI PRENOSA, KIŠENJA KOMPJUTERSKOG KOMPJUTERSKOG KOMPJUTERSKOG VIRUSA, DVA KOMPJUTERSKOG KOMPJUTERA, KVAR, ILI KRAĐU, UNIŠĆENJE, NEOVLAŠĆENI PRISTUP, IZMENA ILI KORIŠĆENJE BILO KOGA ZAPISA.

VI IZRIČNO PRIZNAVATE I SLAŽETE SE DA OFF-SHORE.NET, NJEGOVA MATIČNA ILI KĆERKA KOMPANIJA, POVEZANE ILI DOBAVLJAČI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KLEVEĆE, UVREDNO ILI NEZAKONITO PONAŠANJE KORISNIKA. NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU OGRANIČENJA KOLIKO TRAJE PODRAZUMEVANA GARANCIJA, TAKO DA SE GORE OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS.

NEKE DRŽAVE NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČENJE SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE GORE OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. OVA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNA ZAKONSKA PRAVA, A MOŽDA IMATE I DRUGA PRAVA KOJA SE RAZLIKUJU OD DRŽAVE DO DRŽAVE.

ODŠTETA

7. Odšteta

Saglasni ste da ćete braniti, obeštetiti i držati bezopasnim OFF-SHORE.NET, njegove filijale i njihove direktore, službenike, zaposlene i agente od i protiv svih potraživanja, radnji, tužbi ili postupaka, kao i svih gubitaka, obaveza , štete, troškovi i izdaci (uključujući razumne advokatske honorare) koji proističu iz ili nastaju iz:

PREKID

8. Prekid

OFF-SHORE.NET može, po sopstvenom nahođenju, da ukine vašu lozinku, nalog (ili bilo koji njihov deo) ili korišćenje Usluge, ili da ukloni i odbaci bilo koju Komunikaciju koju ste preneli, ili informacije koje su uskladištene, poslate ili primljene putem Usluge bez prethodnog obaveštenja i iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na:

TRADE MARKS

9. Trade marks

Euro Commerce LLC., OFF-SHORE.NET, OFF-SHORE.NET logo, vlasništvo su Euro Commerce LLC., a svi ostali zaštitni znaci, uslužni znakovi i trgovačka imena koja se koriste na Servisu su vlasništvo njihovih vlasnika, i svi gorenavedeni zaštitni znakovi se ne smeju kopirati, preuzimati ili na drugi način iskorišćavati bez dozvole OFF-SHORE.NET ili vlasnika takvog žiga, žiga usluge ili trgovačkog imena, osim ako je izričito dozvoljeno u Odeljku 1 iznad.

MALOLETNICI

10. Maloletnici

Ako ste pristali da dozvolite svom maloletnom detetu, ili detetu čije ste zakonski staratelj („Maloletnik“), da koristi Uslugu, saglasni ste da ćete biti isključivo odgovorni za:

MODIFIKACIJA

11. Modifikacija

OFF-SHORE.NET zadržava pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmeni ovaj Ugovor i da izmeni, doda ili ukine bilo koji aspekt, sadržaj ili karakteristike Usluge. Takve izmene, modifikacije, dodaci ili brisanja stupaju na snagu nakon obaveštenja o tome, koje vam može biti dostavljeno objavljivanjem na Servisu, putem e-pošte ili na bilo koji drugi razuman način. Nastavak korišćenja usluge od strane vas predstavljaće vaše obavezujuće prihvatanje svih takvih izmena, modifikacija, dodataka ili brisanja.

IZVOZ/ USKLAĐENOST OFAC-a

12. Usklađenost sa izvozom/ Ofac

Osim ako nije drugačije naznačeno, materijali u Servisu su predstavljeni isključivo radi pružanja informacija u vezi i promocije OFF-SHORE.NET usluga i drugih proizvoda. Uslugom kontroliše i upravlja OFF-SHORE.NET iz svojih kancelarija u Evropi. OFF-SHORE.NET ne garantuje da su materijali na Servisu prikladni ili dostupni za upotrebu. Oni koji odluče da pristupe Servisu, čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za poštovanje lokalnih i međunarodnih zakona, ako i u meri u kojoj su lokalni zakoni primenljivi.

Nijedan softver iz Usluge ne može da se preuzima ili na drugi način izvozi ili ponovo izvozi:

OSTALO

13. Razno

Ovaj Ugovor će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima države Delaver bez davanja na snagu bilo kakvih principa sukoba zakona. Iako potvrđujete da ćemo imati mogućnost da sprovedemo svoja prava u bilo kom sudu nadležne jurisdikcije, ovim pristajete na isključivu nadležnost i mesto sudova u Levesu, Delaver, SAD, u vezi sa bilo kojim i svim sporovima u vezi sa ovim Ugovorom ili vašom upotrebom službe.

Potvrđujete i slažete se da su odricanja od garancije i ograničenja odgovornosti i pravnih lekova u ovom Ugovoru materijalni uslovi ovog Ugovora i da su uzeti u obzir u odluci OFF-SHORE.NET-a da pruži uslugu na osnovu ovog Ugovora.

Ne možete ustupiti nijedno od svojih prava, obaveza ili privilegija iz ovog Ugovora bez prethodne, pismene saglasnosti OFF-SHORE.NET. Svako ustupanje gore navedenog osim onoga što je predviđeno u ovom odeljku biće ništavno i nevažeće, ab initio. Nikakvo odricanje od bilo koje odredbe ili bilo kog prava datog ovim Ugovorom neće biti efektivno osim ako nije navedeno u pisanom instrumentu koji je potpisala strana koja se odriče.

Nijedno odricanje bilo koje strane od bilo kakvog kršenja ili neizvršenja obaveza po ovom osnovu neće se smatrati odricanjem od bilo kojeg naknadnog kršenja ili neizvršenja obaveza. Saglasni ste da nećete umnožavati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili iskorišćavati u bilo koje komercijalne svrhe, bilo koji deo Usluge ili pristup Usluzi. Naslovi i podnaslovi koji se koriste u ovom Ugovoru koriste se samo radi pogodnosti i ne uzimaju se u obzir pri tumačenju ili tumačenju ovog Ugovora.

ODVOJIVOST

14. Odvojivost

U slučaju da se bilo koja od odredaba ovog sporazuma smatra neizvodljivom od strane suda, takve odredbe će biti ograničene ili eliminisane u najmanjoj meri neophodnoj kako bi ovaj sporazum inače ostao na snazi i efektu.

ČITAV SPORAZUM

15. Čitav sporazum

Saglasni ste da je ovaj ugovor potpun i isključiv ugovor između vas i Euro Commerce LLC preduzeća. Ovaj sporazum zamenjuje svaki sporazum i razumevanje, bilo usmeno ili pismeno i bilo da je uspostavljeno praksom ili presedanom.