Coat of arms of BVI

Otvaranje offshore kompanije BVI

INFORMACIJE O OSNIVANJU

Britanska Devičanska Ostrva (BVI)

Osnivanje kompanije na BVI (British Virgin Islands) je veoma popularno jer kombinuje veliki broj prednosti poput administrativnih olakšica, fleksibilnosti, izuzeća od poreza kao i činjenice da ove kompanije uživaju veliki ugled u svetskim finansijskim tokovima.
british virgin islands company register
OPŠTE INFORMACIJE

Britanska Devičanska Ostrva - kompanije

Struktura

Vlasnik, direktor i deoničar kompanije može biti bilo privatno, bilo pravno lice (nije potrebno da bude rezident). Jedno lice može biti na sve tri funkcije. Struktura kompanije može da se načini u skladu sa potrebama biznisa. Ukoliko jedna osoba obavlja sve tri funkcije u kompaniji ona može da imenuje dodatnu osobu koja će da deluje u ime kompanije u slučaju nekih nepredviđenih okolnosti.

Oblici osnivanja

Kompanije na BVI mogu biti osnovane na jedan od sledećih načina: kompanije ograničene akcijama, kompanija ograničena garancijama, neograničene kompanije, kompanije sa ograničenom svrhom.

Posebne odredbe
U slučaju da strana Vlada iz nekog razloga (nacionalizacije, konfiskacije) oduzme akcije BVI kompanije vlasniku kompanije, vlasnik ima za pravo da od suda na BVI traži da se to zanemari i da se klijent i dalje smatra vlasnikom deonica.
DOZVOLJENO

Kompanijama na BVI je dozvoljeno da:

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije na BVI

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije na BVI, potrebno je:

Otvaranje bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Britanska Devičanska Ostrva su Britanska prekomorska teritorija koja se nalazi u Karipskom regionu, istočno od Porto Rika. Stanovnici BDO su klasifikovani kao državljani Britanskih prekomorskih teritorija i od 2002. godine im je dozvoljeno da apliciraju za državljanstvo Velike Britanije. Glavni grad, Road Town, se nalazi na Tortoli, najvećem ostrvu koje je dugačko 20km, a široko oko 5km. Ostrvo ima populaciju oko 28 000 ljudi, od kojih 23 500 živi na Tortoli.

Uređenje BDO je parlamentarna demokratija. Izvršna vlast na ostrvu je u rukama kralja Čarlsa III i u njegovo ime je obavlja Guverner BDO. Guvernera postavlja kralj na preporuku britanske vlade. Ministarstvo odbrane i spoljnih poslova je u nadležnosti Velike Britanije.

Od usvajanja prvog zakona kojim je regulisano poslovanje IBC kompanije 1984. godine, ovaj zakon je služio kao model drugim jurisdikcijama. Od 1. januara 2005. godine, potpuno nova verzija zakona je stupila na snagu. Novi zakon je samo nastavak daljeg razvoja ove izvanredno uređene jurisdikcije. Novi zakon je u potpunosti prilagođen potrebama modernog finansijskog poslovanja 21. veka.

IBC – Internacionalna Biznis Kompanija je najčešće korišćeno zvanično ime za takozvane „offshore kompanije“. Sa više od 600 000 kompanija i 5000 novih kompanija svakog meseca, BVI je ubedljivo najpopularnija jurisdikcija, takozvani poreski raj.

Kompanije registrovane na BDO su izuzete od svih vrsta poreza, dividendi, prihoda, zarada, kompenzacija i svih vrsta kapitalnih prihoda i dobitaka. Takođe, ne postoji porez na imovinu, nasleđe ili poklon.

Nominovani servis se sastoji od nominovanog direktora i shareholdera. Korporativni i privatni nominovani servis je dostupan na BVI.
Kompanije na BDO nemaju obavezu da podnose izveštaje o vođenju knjiga, revizije niti da podnose finansijske izveštaje. Ipak, postoji obaveza internog čuvanja svih ulaznih i izlaznih faktura i izvoda banke (interno knjigovodstvo). Interno knjigovodstvo ne mora da se čuva na BDO. Mesto gde će se knjigovodstvo čuvati određuje klijent i ono nije dostupno javnosti.
  • Sertifikat o Formaciji
  • Imenovanje direktora
  • Registar direktora
  • Registar članova
  • Sertifikat o akcijama (shares)

Vlada BDO ne zna ko su direktori i shareholderi (deoničari) kompanija. Tu informaciju ima samo registrovani agent koji tu informaciju nije dužan da podeli sa drugim licima ili državnim ustanovama, osim u slučaju sudskog naloga.

BDO kompanije ne mogu biti registrovane pod nazivom koji je identičan ili sličan sa već postojećom kompanijom na BDO. Takođe, kako na BDO postoji mogućnost rezervacije naziva, Registar će odbiti naziv ukoliko je isti već rezervisan.

Bez pribavljanja odgovarajuće licence, BDO kompanije ne mogu uzeti naziv koji sadrži sledeće reči: „restricted“, „“assurance“, „bank“, „building society“, „chamber of commerce“, „imperial“, „royal“, „trust“ ili bilo koja slična reč.

Za kompanije na BDO možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa u bankama širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako korporativnih, tako i privatnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun, i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku