Coat of arms of Scotland

Otvaranje Offshore firme u Škotskoj

ŠKOTSKA

Škotska (LP) kao offshore jurisdikcija

Osnivanje Škotske LP kompanije nosi niz pogodnosti sa sobom, te je ova jurisdikcija izuzetno tražena od strane naših klijenata. LP je partnerski odnos između najmanje jednog vlasnika koji ima neograničenu odgovornost za dugove i obaveze LP formacije i jednog ili više partnera koji unose kapital u LP (bilo da je učešće u novcu ili imovini).

ŠKOTSKA

Partneri sa ograničenom odgovornošću

Jedna od glavnih prednosti LP formacije je da partneri sa ograničenom odgovornošću ne uzimaju učešće u upravljanju kompanijom već je odgovornost svakog od partnera ograničena na iznos njegovog učešća u LP.

To znači da partneri sa ograničenom odgovornošću imaju jednaku korist proisteklu iz ograničene odgovornosti kao i akcionari u akcionarskom društvu.

Scotland company register
Scotland company register

POREZ

Poreska transparentnost

LP kompanije su prilično transparentne za UK direktne poreske svrhe i nisu tretirane kao posebni poreski entiteti od strane Poreske uprave i Uprave carina. UK poreski obveznici koji su partneri u LP kompaniji se direktno oporezuju na svoj deo prihoda ili dobiti od LP i stoga nisu predmet višeslojnog oporezivanja u UK. Partneri koji nisu rezidenti u UK ili nemaju redovno prebivalište će jedino platiti porez na UK izvore prihoda, uključujući njihov udeo u profitu koji proizilazi iz poslovanja u UK ukoliko partnerstvo obavlja trgovinu u UK.

KORACI U OSNIVANJU KOMPANIJE

Koji su koraci za osnivanje kompanije u Škotskoj

Da bismo započeli proceduru osnivanja kompanije u Škotskoj, potrebno je:

Otvaranje offshore bankovnog računa

Nudimo Vam uslugu asistiranja pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija molimo Vas da posetite našu stranicu Bankovni računi.

CENOVNIK

CENE USLUGA

Cena zavisi od vrste usluge koju želite da koristite

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

Škotska je zemlja na severozapadu Evrope i jedna od konstitutivnih država Ujedinjenog Kraljevstva. Edinburg je glavni grad, ali je najveći grad Glazgov.

Na čelu države se zvanično nalazi Kralj Čarls III. Škotska ima ograničenu samoupravu u okviru Ujedinjenog Kraljevstva. Takođe, Škotska ima svoje predstavnike u UK Parlamentu. Izvršna i zakonodavna vlast je podeljena između Vlade i Parlamenta Škotske još od 1999. godine. Parlament UK zadržava kontrolu nad određenim pitanjima, kao što su porezi, socijalna pitanja, odbrana i međunarodni odnosi. Škotski Parlament ima zakonodavnu vlast u odnosu na sve druge oblasti vezane za Škotsku, uključujući i ograničeno pravo na upravljanje porezom na dobit.

LP je ograničeno partnerstvo koje se sastoji od bar jednog generalnog partnera koji ima neograničenu odgovornost za dugovanje i obaveze kompanije kao i od bar jednog „limited“ partnera koji doprinosi svojim ulogom u kompaniju, bilo u vidu novca ili imovine. Jedna od osnovnih prednosti LP strukture je da se odgovornost partnera ograničava na iznos svog doprinosa u kompaniji što znači da partneri imaju ista prava i pogodnosti kao i deoničari u standardnoj „limited“ strukturi.

LP kompanije su prilično transparentne za UK direktne poreske svrhe i nisu tretirane kao posebni poreski entiteti od strane Poreske uprave i Uprave carina. UK poreski obveznici koji su partneri u LP kompaniji se direktno oporezuju na svoj deo prihoda ili dobiti od LP i stoga nisu predmet višeslojnog oporezivanja u UK.

Partneri koji nisu rezidenti u UK ili nemaju redovno prebivalište će jedino platiti porez na UK izvore prihoda, uključujući njihov udeo u profitu koji proizilazi iz poslovanja u UK ukoliko partnerstvo obavlja trgovinu u UK.

Nominovani servis je dostupan i sastoji se od jednog generalnog i jednog „limited“ partnera. Na raspolaganju je nominovani servis u i izvan Evropske Unije.

Škotska LP je u obavezi da vodi knjigovodstvo kao i da priprema godišnje finansijske izveštaje. Takođe, poreska prijava mora biti podneta UK Poreskoj Upravi.
  • Sertifikat o formaciji
  • Sertifikat o registraciji
  • Nacrt rezolucije

Registar će omogućiti uvid javnosti u imena članova LP, što su najčešće off-shore entiteti.

Određene biznis aktivnosti nisu dozvoljene, osim ukoliko se ne pribavi odgovarajuća licenca, a to su: upravljanje fondovima, osiguranje, bankarstvo, re-osiguranje, kolektivne investicione šeme…

Za kompanije u Škotskoj možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa širom sveta. Banke sa kojima sarađujemo su pouzdane finansijske institucije sa velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalizovane usluge banke.

UTISCI KLIJENATA

Šta naši klijenti misle o saradnji sa nama

Pružanje usluga našim klijentima, uključujući korporacije, privatne kapitalne kompanije, vladine organizacije, za nas predstavlja privilegiju.
Pozovite nas i pokrenućemo postupak otvaranja firme još danas ili zakažite konsultacije ako imate neke nedoumice
Poruka

Pošaljite nam poruku