Coat of arms of Cyprus

Osnivanje offshore tvrtke na Cipru

POKRETANJE TVRTKE

Cipar - osnivanje poduzeća

Cipar je doživio brzi gospodarski rast u posljednjih 15 godina. Prema trenutno važećim poreznim odredbama, Cipar je država s najblažim poreznim režimom u Europi te je njegova uloga međunarodnog financijskog središta vrlo velika.

Ulaskom u EU ojačana je dobra gospodarska situacija i postavljeni temelji za znatno veći gospodarski rast.

OSNIVANJE TVRTKE

Ciparsko društvo sa ograničenom odgovornošću (limited kompanija) može se registrirati na 2 načina:

Cyprus company formation

Kompanija sa menadžmentom van Cipra – poreski nerezident

Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji nije rezident Cipra, i vlasništvo kompanije mora biti u vlasništvu inostranog lica (fizičkog ili pravnog). Poslovne aktivnosti i izvori prihoda moraju biti izvan Cipra, lokalna pozamljivanja (kompanijama na Cipru) nisu dozvoljena, a sva lokalna plaćanja moraju biti zabeležena i prijavljena. Godišnji računi/izveštaji moraju biti zavedeni kod Centralne Banke. Ovako registrovana kompanije ne plaća porez na korporativnu dobit od 12,5%, ali podleže svim ostalim obavezama i troškovima. Ovo je idealna kompanija, ako želite da Vaša kompanija ima EU status, a nisu Vam bitne pogodnosti koje donose kompanije, koje su poreski rezidenti.

Kompanija sa menadžmentom na Cipru – poreski rezident.

Direktor ove kompanije mora da bude fizičko lice ili kompanija koji su rezidenti Cipra, dok vlasnik kompanije može da bude domaće (ciparsko) ili inostrano lice (fizičko ili pravno). Mi možemo da Vam obezbedimo uslugu nominovanog direktora sa Cipra, kako bi Vaša kompanija bila poreski rezident. Kompanije koje su poreski rezidenti na Cipru, uživaju punopravni status EU kompanije, mogu da se registruju za EU PDV broj (VAT), kao i za ostale brojeve (EORI,…). Kompanija sa menadžmentom na Cipru takodje može da koristi pogodnosti koje proizilaze iz ugovora o izbegavanju dvojnog oporezivanja, koje Cipar ima potpisan sa 45 zemalja

Cyprus company formation
Cyprus company formation

POREZ

Poreski tretman kompanija na Cipru

Cipar trenutno ima najnižu poreznu stopu u Europi i kao takav dodatno je ojačao svoju poziciju financijskog središta. Više nema razlike u poreznom tretmanu domaćih i međunarodnih tvrtki. Za sve tvrtke vrijedi ista porezna stopa. Cipar se smatra prestižnom jurisdikcijom, jer kao članica EU nije uvršten u kontekst tzv. “poreznih oaza”.
OPŠTE ODREDBE

Koje su ključne značajke ciparskog poreza i glavne prednosti poslovanja tvrtke na Cipru?

KORACI U OSNIVANJU TVRTKE

Kako bi se pokrenuo postupak osnivanja tvrtke na Cipru, potrebno je

Otvaranje bankovnog računa

Za Cyprus IBC također vam možemo pomoći pri otvaranju bankovnog računa. Za više informacija posjetite našu stranicu Bankovni računi.

CIJENIK

CIJENE USLUGA

Cijena ovisi o vrsti usluge koju želite koristiti

Saznajte što još možemo učiniti za vas…

PITANJA

Često postavljana pitanja

Republika Cipar je otočna država u istočnom Mediteranu, a ujedno je i treći najveći otok u Sredozemnom moru.

Na Cipru postoji predsjednički sustav. Vlast je podijeljena na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Šef države se bira na razdoblje od 5 godina.

“Offshore” režim na Cipru se promijenio nakon što je država ušla u EU, kao rezultat potpisivanja sporazuma s OECD. Cipar je 2000. godine skinut sa crne liste poreznih rajeva od strane OECD. Godine 2009. Cipar je stavljen na bijelu listu zemalja koje ispunjavaju sve uvjete porezne transparentnosti postavljene od strane OECD organizacije.

Ciparske internacionalne tvrtke (IBC) trenutno imaju najmanju stopu poreza u Europi. Cipar je tako dodatno učvrstio svoju poziciju financijskog centra. Više nema razlika u poreznom tretmanu lokalnih i internacionalnih kompanija. Ista stopa poreza se primjenjuje na sve tvrtke. Cipar važi za prestižnu jurisdikciju, jer se kao zemlja članica EU ne dovodi u kontekst takozvanih “poreznih rajeva”.

Tvrtka osnovana na Cipru smatrati će se poreznim rezidentom ukoliko se njom upravlja sa Cipra. Da bi se kompanijom moglo upravljati sa Cipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude sa Cipra. Tvrtka koja je porezni rezident Cipra plaća porez na dohodak u iznosu od 12.5%, koji je jedan od najnižih u Europi. Dividende koje se distribuiraju između vlasnika ne-rezidenata nisu subjekt oporezivanju na Cipru. Cipar ima sklopljene ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa preko 50 zemalja diljem svijeta.

Osim toga, tvrtke na Cipru imaju status EU tvrtke i kao takve mogu koristiti sve benefite koje sa sobom nosi status EU tvrtke.

Tvrtka osnovana na Cipru neće se smatrati poreznim rezidentom Cipra ukoliko se njome upravlja izvan Cipra. Da bi kompanijom moglo se upravlja izvan Cipra, neophodno je da direktor ili većina direktora bude izvan Cipra. Nerezidentne tvrtke na Cipru ne plaćaju porez i imaju status klasične “offshore” kompanije. Nerezidentne tvrtke na Cipru ne mogu koristiti pogodnosti kao što su ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, VAT broj…

Nominirani servis se sastoji od nominiranog direktora i shareholdera. Korporativni i privatni nominirani servis je dostupan na Cipru.

Na temelju “Companies Law in Cyprus” (Cap.113), tvrtke na Cipru dužne su pripremati financijske izvještaje, što uključuje knjigovodstvo i reviziju. Obavezno knjigovodstvo počinje 18 mjeseci nakon inkorporacije tvrtke.

Reviziju mogu provesti samo registrirani revizori s Cipra.

1.) Memorantum and Articles of Association (Memorandum i Artikal o Udruženju) na zvaničnom grčkom jeziku (uz certificirani prijevod na engleski jezik)
2.) Certificate of Incorporation (Certifikat o inkorporaciji)
3.) Certificate of registered office (Certifikat o registriranom uredu)
4.) Certificate of directors (Certifikat o direktorima)
5.) Certificate of shareholders (Certifikat o dioničarima / vlasnicima)
6.) Undated, signed share transfer documents (nedatirana, potpisana dokumenta o raspodjeli dionica) and undated signed resignation letters by nominee shareholders and nominee directors respectively (nedatirana, potpisana pisma od strane nominiranih dioničara / vlasnika odnosno nominiranih direktora) (ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu usluge)
7.) Declaration of trust by the nominee shareholders (Izjava o povjerenju od strane nominiranih dioničara / vlasnika) – ukoliko se klijent odlučio za ovu vrstu usluge
8.) Deed of indemnity whereby the beneficial owners indemnify the nominees for their actions (Dokument kojim se definise odgovornost nominiranih članova)

Identitet vlasnika tvrtke osnovane na Cipru može ostati sakriven ukoliko se odlučite za uslugu nominiranog servisa. Informacije o stvarnom vlasniku tvrtke registrirani agent s Cirpa je dužan dostaviti u slučaju sudske naredbe.

Kompanije na Cipru ne mogu biti registrirane pod nazivom koji je identičan ili sličan sa nazivom već postojeće tvrtke na Cipru. Također, kako na Cipru postoji mogućnost rezervacije naziva, Registar će odbiti naziv ukoliko je isti već rezerviran.

Za tvrtke na Cipru možemo asistirati prilikom aplikacije za otvaranje računa diljem svijeta. Banke sa kojima surađujemo su pouzdane financijske institucije s velikim iskustvom u otvaranju i upravljanju, kako privatnih, tako i korporativnih računa. Naši klijenti imaju odličnu korisničku podršku, online bankarstvo, VISA i Master kartice, kao i druge usluge, kao što su factoring, transfer valuta, štedni račun i druge specijalozirane usluge banke.

DOJMOVI KUPACA

Što naši kupci misle o suradnji s nama

Služiti našim klijentima, uključujući korporacije, privatne investicijske tvrtke, vladine organizacije, za nas je privilegija.

Nazovite nas i već danas ćemo započeti proces pokretanja poslovanja ili zakažite konzultacije ako imate bilo kakvih nedoumica

Poruka

Pišite nam