Najčešće postavljana pitanja

PITANJA

Najčešće postavljana pitanja

IBC (International Business Company) je tipičan oblik offshore kompanije. IBC je oslobođena svih poreskih obaveza, ali takođe ima zabranu da delatnost obavlja u jurisdikciji u kojoj je registracija izvršena. Ovaj tip kompanije se uglavnom upotrebljava za pružanje offshore profesionalnih servisa, za internacionalnu trgovinu i različite vrste ulaganja i zaštite imovine.

Ne postoji nikakva konkretna razlika. Obe su legalni pravni offshore entiteti čiji nazivi zavise isključivo od offshore jurisdikcije u kojoj je registracija kompanije izvršena.

Limited Liability Company – Društvo sa ograničenom odgovornošću je u SAD legalna forma pravnog lica. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za obaveze celokupnom svojom imovinom; članovi ne odgovaraju za obaveze društva, ali snose rizik poslovanja društva do visine uloga unetog u društvo; sudsko izvršenje se ne može sprovoditi na ličnoj, privatnoj imovini člana koju on nije uneo u društvo i u tom pogledu je njegova odgovornost ograničena samo na imovinu kompanije.

Ograničenje od odgovornosti je koncept zasnovan na ličnoj odgovornosti pojedinca, pojedinačnog člana nekog pravnog lica. Pojedinačna odgovornost člana za bilo kakav dug ili obavezu kompanije ne postoji tj. kompanija je ta koja je odgovorna pred zakonom.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od jurisdikcije za koju ste se odlučili. Molimo Vas da pogledate pregled uslova svake jurisdikcije koju imamo u ponudi.

Postoji nekoliko činilaca koji pojedinačnu jurisdikciju čine manje ili više adekvatnom za razvoj offshore biznisa: politička neutralnost, finansijska stabilnost, implementiranost politike o slobodnoj trgovini, stepen u kom se državni sistem meša u komercijalne aktivnosti kompanije, poreski sistem. Pored ovih nekoliko elemenata, bitan preduslov je i zvaničan jezik koji je u upotrebi, kvalitet telekomunikacionih sistema, dostupnost i raznovrsnost profesionalnih servisa…Bankarski sistem i stepen poverljivosti bankarskih informacija su takođe bitan faktor za odabir jurisdikcije.
Mi Vam možemo pružiti konsalting ove vrste. Potrebno je jedino da nam obezbedite neophodne informacije: tip biznisa, ideju o tome gde želite da razvijete biznis i sa kojim zemljama nameravate da poslujete, šta očekujete od biznisa…

Da biste registrovali Vašu offshore kompaniju potrebno je samo da nam dostavite set dokumenata i informacije koje od Vas tražimo. Molimo Vas pogledajte ponude za svaku od jurisdikcija koje nudimo.

Poreski raj je termin kojim se označavaju jurisdikcije u svetu offshore biznisa gde je poreska stopa za priliv sredstava iz inostranstva niska ili nulta. Ove države imaju izuzetno fleksibilan poreski sistem.

Zaštita imovine se odnosi na skup pravnih akata koji služe zaštiti imovine pojedinaca i pravnih lica.
Funkcija Nominovanog direktora po prirodi je pasivna. Svako pravno lice mora imati direktora tj. unapred određen minimalan broj direktora. Direktor može biti pravno i/ili fizičko lice. Imena direktora i njihovi lični podaci su informacije koje su u određenim okolostima dostupne javnosti. U mnogim slučajevima vlasnici offshore biznisa ne žele da budu označeni kao direktori offshore kompanija i zbog toga se odlučuju za ovu vrstu usluge. Nominovani direktori nemaju nikakva prava nad pravnim licem (unapred se, određenim dokumentom koji se vlasniku biznisa dostavljaju nakon registracije kompanije u okviru osnovnog seta dokumenata, odriču tih prava). Originalni vlasnik biznisa poslovima kompanije upravlja pomoću Generalne punomoći (ovu punomoć, između ostalih, potpisuje Nominovani direktor). Ostavka Nominovanog direktora može da se izvrši u svakom trenutku, ukoliko vlasnik biznisa odluči da postavi sebe i/ili drugo pravno i/ili fizičko lice za direktora kompanije. Nominovani potpisnici – u mnogim slučajevima vlasnici offshore biznisa ne žele da budu označeni kao potpisnici bankovnih računa offshore kompanije i zbog toga se odlučuju za ovu vrstu usluge.
Punomoć je pravni dokument kojim se definišu pojedinačna prava pojedinačnih fizičkih lica u odnosu na neki pravni entitet. Vrste punomoći: opšta ili ograničena (s obzirom na broj prava i funkciju pojedinačnog fizičkog lica, ali i s obzirom na vremenski okvir u kom punomoć važi).

Nominovani vlasnik deonica – koristi se za očuvanje tajnosti podataka o vlasniku kompanije. Nominovani vlasnici nemaju nikakva prava nad pravnim licem (unapred se, određenim dokumentom koji se vlasniku biznisa nakon završene registracije kompanije dostave sa osnovnim setom dokumenata, odriču tih prava). U svakom trenutku, vlasnik biznisa može da imenuje drugo lice za Nominovanog vlasnika koji će delovati po instrukcijama vlasnika biznisa.

Registrovani akcionar je u stvari stvarni vlasnik biznisa i njegovo ime se nalazi na sertifikatu o akcijama kompanije koji se podnosi u Registar.

Ovo je izuzetno moćna opcija koja služi za očuvanje anonimnosti. Podaci o vlasniku deonica se ne nalaze ni na jednom dokumentu niti su podnete u Registar. Posedovanje sertifikata znači i vlasništvo nad imovinom. Ipak veliki problem može da nastane ukoliko sertifikat dopadne u pogrešne ruke.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od jurisdikcije u kojoj ste osnovali svoju offshore kompaniju. Za više informacija, molimo Vas da pogledate opis jurisdikcije.

Osnovni set dokumenata koja po osnivanju dobijate od nas, sadrži sve dokumente potrebne za otvaranje računa u bankama sa kojima imamo saradnju.
Ukoliko odaberete da bankovni račun otvorite uz našu pomoć (označiti ovu opciju u ORDER FORM-u) mi ćemo Vam poslati formulare banke zajedno sa opisom procedure otvaranja.

Skoro sve banke koje otvaraju račune offshore kompanijama nude različite vrste debitnih i kreditnih kartica svojim klijentima, od kojih preovladavaju Master i VISA kartice.

Otvaranje ne-rezidentnog računa offshore kompanije, kod mnogih banaka izaziva nelagodu, jer ne poznaju klijente i lakše im je da odbiju klijenta nego da imaju problema sa svojim internim revizijama zbog nedostatka dokumentacije od klijenta i klijentovog eventualnog nepoznavanja pravila oko offshore poslovanja. Nije redak slučaj da čak i banke kod kojih je moguće otvaranje ovakvog računa, otvaraju račune samo po preporuci jer znaju da je formacioni agent već prošao “Upoznaj svog klijenta” (KYC) proceduru, kao i da je upoznao klijenta sa pravilima poslovanja offshore firme, pogotovo u odnosu sa bankom, čuvanja i dostavljanja dokumentacije… Nakon završene procedure otvaranja kompanije, klijenti imaju mogućnost da otvore, prema našoj preporuci, bankovni račun u banci koja odgovara zahtevima klijenta. Klijenti od nas dobijaju kompletnu specifikaciju zahteva, dokumenta i formulare potrebne za proceduru otvaranja bankovnog računa. S obzirom da je održavanje kontakata sa bankama i praćenje promena u procedurama, ponekad vrlo mukotrpan posao, mi uslugu upoznavanja moramo da naplatimo.

Apostil overa služi kao garancija svakoj instituciji kao potvrda autentičnosti dokumenta. Ovo je izuzetno bitno, pre svega da bi banka prihvatila dokumenta koja od klijenta dobije kao validna.
Notarizovan dokument je kopija originala koja je overena i potpisana od strane javnog beležnika ili u Palati pravde. Apostil overu vrši posebno imenovan vladin službenik. Overa apostilom je prihvaćena Haškom konvencijom iz 1961. godine i važeća je u svim zemljama koje su potpisnice Haške konvencije.

Sporazum o duplom neoporezivanju se sklapa između dve zemlje koje žele da izbegnu mogućnost da se za isti prihod ili dobitak fizičko ili pravno lice oporezuje u potpunosti u obe zemlje (što se može desiti ukoliko fizičko ili pravno lice ima prebivalište u jednoj zemlji dok prihode ili dobitak stiče u drugoj). Fizičko ili pravno lice, pri tom plaća samo određeni postotak/ukupan iznos poreza u jednoj od zemalja koje su potpisnice tog sporazuma, dok u drugoj na isto ne plaća porez/plaća deo poreza/pravi kredit za ostale takse koje se plaćaju u toj zemlji. Na ovaj način se izbegava duplo oporezivanje tog fizičkog/pravnog lica. Takav sporazum Srbija i ostale zemlje bivše Jugoslavije imaju sa Kiprom. Ovaj slučaj se koristi kod holding struktura, gde firma iz jedne države osniva firmu u drugoj državi, i korporativni porez (nakon završnog računa) plaća samo jedna firma.

Shelf kompanije su gotove, već formirane kompanije, koje su istog trenutke kada se ukaže potreba, dostupne klijentima.

Merchant account Vam omogućava da primite uplate sa kreditnih i debitnih kartica od Vaših klijenata. Merchant account povezuje Vaš biznis, banku i procesor plaćanja tako da se novac prebacuje na Vaš bankovni račun koji je povezan sa procesorom.
Nakon otvaranja Merchant account-a, dobijate svoj identifikacioni broj (Merchant ID Number ili MID) koji se potom vezuje za svaku transakciju sa Vašeg web sajta.