Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja

IBC (International Business Company) je tipičan oblik offshore poduzeća. IBC je oslobođeno svih poreznih obveza, ali također ima zabranu obavljati djelatnost u jurisdikciji u kojoj je registracija izvršena. Ovaj tip poduzeća se uglavnom upotrebljava za pružanje offshore profesionalnih servisa, internacionalnu trgovinu, različite vrste ulaganja i zaštitu imovine.

Ne postoji nikakva konkretna razlika. Obje su legalni pravni off-shore entiteti čiji nazivi ovise isključivo od offshore jurisdikcije u kojoj je registriranje poduzeća izvršeno.

Limited Liability Company-Društvo sa ograničenom odgovornošću je u SAD legalna forma pravnog lica. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom; članovi ne odgovaraju za obveze društva, ali snose rizik poslovanja društva do visine uloga unijetog u društvo; sudsko izvršenje se ne može provoditi na osobnoj, vlastitoj imovini člana koju on nije unijeo u društvo i u tom pogledu je njegova odgovornost ograničena samo na imovinu poduzeća.

Ograničenje od odgovornosti je koncept zasnovan na osobnoj odgovornosti pojedinca, pojedinačnog člana nekog pravnog lica. Pojedinačna odgovornost člana za bilo kakav dug ili obvezu poduzeća ne postoji tj. poduzeće je to koje je odgovorno pred zakonom.
Odgovor na ovo pitanje ovisi od jurisdikcije za koju ste se odlučili. Molimo Vas pogledajte pregled uslova svake jurisdikcije koju imamo u ponudi.

Postoji nekoliko činilaca koji pojedinačnu jurisdikciju čine manje ili više adekvatnom za razvoj offshore biznisa: politička neutralnost, finansijska stabilnost, implementiranost politike o slobodnoj trgovini, stupanj u kom se državni sistem miješa u komercijalne aktivnosti kompanije, porezni sistem. Pored ovih nekoliko elemenata, bitan preduslov je i zvaničan jezik koji je u upotrebi, kvalitet telekomunikacionih sistema, dostupnost i raznovrsnost profesionalnih servisa. Bankarski sistem i stupanj povjerljivosti bankarskih informacija su također bitan faktor za odabir jurisdikcije.
Mi Vam možemo pružiti konsalting ove vrste. Potrebno je jedino obezbjediti nam neophodne informacije: tip biznisa, ideju o tome gdje želite razviti biznis i sa kojim zemljama namjeravate poslovati, što očekujete od biznisa itd.

Da biste registrirali Vaše off-shore poduzeće potrebno je samo dostaviti nam set dokumenata i informacije koje od Vas tražimo. Molim Vas pogledajte ponude za svaku od jurisdikcija koje nudimo.

Porezni raj je termin kojim se označavaju jurisdikcije u svijetu off-shore biznisa gdje je porezna stopa za priliv sredstava iz inozemstva niska ili nulta. Ove države imaju izuzetno fleksibilan porezni sistem.

Zaštita imovine se odnosi na skup pravnih akata koji služe zaštiti imovine pojedinaca i pravnih lica.

Funkcija Nominiranog direktora po prirodi je pasivna. Svako pravno lice mora imati direktora tj. unaprijed ustanovljen, minimalan broj direktora. Direktor može biti pravno i/ili fizičko lice. Imena direktora i njihovi osobni podaci su informacije koje su u određenim okolostima dostupne javnosti. U mnogim slučajevima vlasnici offshore biznisa ne žele biti označeni kao direktori off-shore poduzeća i zbog toga se odlučuju za ovu vrstu usluge. Nominirani direktori nemaju nikakva prava nad pravnim licem (unaprijed se, određenim dokumentom koji se vlasniku biznisa dostavlja nakon registracije poduzeća u okviru osnovnog seta dokumenata, odriču tih prava).
Originalni vlasnik biznisa poslovima poduzeća upravlja pomoću generalne Punomoći (ovu punomoć, između ostalih, potpisuje Nominirani direktor).
Ostavka Nominiranog direktora može se izvršiti u svakom trenutku, ukoliko vlasnik biznisa odluči postaviti sebe i/ili drugo pravno i/ili fizičko lice za direktora poduzeća.
Nominirani potpisnici – u mnogim slučajevima vlasnici off-shore biznisa ne žele biti označeni kao potpisnici bankovnih računa off-shore poduzeća i zbog toga se odlučuju za ovu vrstu usluge.

Nominirani vlasnik dionica – koristi se za očuvanje tajnosti podataka o vlasniku poduzeća. Nominirani vlasnici nemaju nikakva prava nad pravnim licem (unaprijed se, ustanovljenim dokumentom koji se vlasniku biznisa nakon završene registracije poduzeća dostave sa osnovnim setom dokumenata, odriču tih prava). U svakom trenutku, vlasnik biznisa može imenovati drugo lice za Nominiranog dioničara koji će djelovati po instrukcijama vlasnika biznisa.

Registrirani dioničar je u stvari stvarni vlasnik biznisa i njegovo ime se se nalazi na certifikatu o dionicama poduzeća koji se podnosi u Registar.

Ovo je izuzetno moćna opcija koja služi za očuvanje anonimnosti. Podatci o vlasniku dionica se ne nalaze ni na jednom dokumentu niti su podnijete u Registar. Posjedovanje certifikata znači i vlasništvo nad imovinom. Ipak veliki problem može nastati ukoliko certifikat dopadne u pogrešne ruke.

Odgovor na ovo pitanje zavisi od jurisdikcije u kojoj ste osnovali svoje off-shore poduzeće. Za više informacija, molimo Vas pogledajte opis jurisdikcije.

Osnovni set dokumenata koja po osnivanju dobijate od nas, sadrži sva dokumenta potrebna za otvaranje računa u bankama sa kojima imamo suradnju.
Ukoliko izaberete otvoriti bankovni račun uz našu pomoć (označiti opciju u ORDER FORM-u) ovu opciju , mi ćemo Vam poslati formulare banke zajedno sa opisom procedure otvaranja.

Skoro sve banke koje otvaraju račune off-shore poduzećima nude različite vrste debitnih i kreditnih kartica svojim klijentima.
Nakon završene procedure otvaranja poduzeća, klijenti imaju mogućnost otvoriti, prema našoj preporuci, bankovni račun u banci koja odgovara zahtjevima klijenta. Klijenti od nas dobijaju kompletnu specifikaciju zahtjeva, dokumenta i formulare potrebne za proceduru otvaranja bankovnog računa.

Notariziran dokument je kopija originala koja je ovjerena i potpisana od strane javnog bilježnika ili u Palači Pravde.
Apostille ovjeru vrši posebno imenovan vladin činovnik. Ovjera apostillom je prihvaćena Haškom konvencijom iz 1961. godine i važeća je u svim zemljama koje su potpisnice Haške konvencije.

Sporazum o duplom neoporezivanju se sklapa između dvije zemlje, koje bi htjele izbjegnuti mogućnost da se za isti prihod ili dobitak fizičko ili pravno lice oporezuje u potpunosti u obje zemlje (što se može desiti ukoliko fizičko ili pravno lice ima prebivalište u jednoj zemlji dok prihode ili dobitak stiče u drugoj). Fizičko ili pravno lice, pri tom plaća samo određeni postotak/ukupan iznos poreza u jednoj od zemalja koje su potpisnice tog sporazuma, dok u drugoj na isto ne plaća porez/plaća dio poreza/pravi kredit za ostale takse koje se plaćaju u toj zemlji. Na ovaj način se izbjegava duplo oporezivanje tog fizičkog/pravnog lica.

Shelf poduzeća su gotova, već formirana poduzeća, koje su tog istog trenutka kada se ukaže potreba, dostupne klijentima.

Merchant account Vam omogućava da primite uplate sa kreditnih i debitnih kartica od Vaših klijenata. Merchant account povezuje Vaš biznis, banku i procesor plaćanja tako da se novac prebacuje na Vaš bankovni račun koji je povezan sa procesorom. Nakon otvaranja Merchant account-a, dobijate svoj identifikacioni broj (Merchant ID Number ili MID) koji se potom vezuje za svaku transakciju sa Vašeg web sajta.