Kiparsko državljanstvo za investitore

13/09/2016

Zasnovano na Odluci Saveta Ministara

Glavne prednosti programa u poređenju sa sličnim programima drugih zemalja članica EU

Sloboda kretanja u EU
Državljanstvo dobija cela porodica – muž/žena i sva izdržavana deca do 28 godina
Investitor može da proda svoje investicije 3 godine kasnije nakon dobijanja državljanstva (ipak mora da poseduje stambenu imovinu u vrednosti od najmanje 500.000 evra)
Pravo građana u EU

Moguće šeme ulaganja

Investicije u stambene objekte od 2.000.000 €.
UKUPNO 2 miliona evra
Investicija od 2.000.000 evra u komercijalnu i 500.000 evra u stambenu imovinu
UKUPNO 2,5 miliona evra
Kombinacija gore navedenih investicija, uključujući ulaganja u posebne državne obveznice Republike Kipar do 500.000 € + stambena imovina 500.000 €.
UKUPNO 2,5 miliona evra
Pravo građana u EU
Zahtevi za investitore

Minimalni iznos investicije je 2.000.000 evra (dva miliona) plus PDV ako je primenjivo

Odsustvo krivičnog dosijea za podnosioca i članove njegove porodice

Investicije se moraju čuvati najmanje 3 godine.

Investitor mora da poseduje privatnu rezidenciju na Kipru kupljenu za najmanje 500.000 evra. U slučaju da se glavna ulaganja vrše u stambenu imovinu, onda ovaj kriterijum nije primenljiv.

Dodatno ulaganje u stambenu nekretninu od minimalno 500.000 € treba izvršiti u slučaju da roditelji glavnog podnosioca zahteva/investitora podnesu zahtev za kiparsko državljanstvo.

Dozvola za stalni boravak (kat.F)

ZAHTEVI

Standardna procedura dobijanja dozvole

ZAHTEVI

Ubrzano dobijanje dozvole

Prednosti

Prednosti

Cyprus citizenship for investors
STALNI BORAVAK

Potrebni dokumenti za dozvolu stalnog boravka:

Saznajte šta još možemo da učinimo za vas…